Zajęcia Online

Nasze zajęcia prowadzimy również w formie on-line.

Zajęcia Online

Mamy odpowiednie warunki do prowadzenia takich zajęć z bardzo dobrą jakością dźwięku i obrazu. Nauczyciele są przeszkoleni i przygotowani do prowadzenia nauczania zdalnego przez Zoom oraz Youtube. Transmitowaliśmy już wcześniej koncerty i wydarzenia z życia przedszkola i szkoły poprzez nasz kanał Youtube (http://bit.ly/subskrybujNewArt). Bazując na naszych umiejętnościach, doświadczeniach oraz podręcznikach zapewniamy kształcenie zdalne dla naszych uczniów na wysokim poziomie. Dla tych wszystkich, którzy są od nas daleko lub nie mogą do nas dojechać na zajęcia, jesteśmy również on-line.

Tak wyglądały nasze zajęcia on-line

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Zapisy i informacje o zajęciach

    `